JPK – nowy obowiązek dla mikroprzedsięborców od 2018 roku

Od 01.01.2018 już wszystkie podmioty rozliczające się z VAT będą musiały składać jednolity plik kontrolny (JPK). Do tej pory obowiązek ten obejmował duże podmioty (od 01.07.2016) oraz średnie i małe (od 01.01.2017). Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji Podatkowej JPK należy składać do 25-tego dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu.

Podatnicy rozliczający VAT kwartalnie

Co ciekawe również osoby rozliczające VAT w okresach kwartalnych będą musiały składać JPK co miesiąc. Może to spowodować mniejsze zainteresowanie mikroprzedsiębiorców tą formą rozliczeń, gdyż i tak trzeba będzie przesłać prawidłową ewidencję VAT na koniec każdego miesiąca. Zniknie zatem korzyść z rozliczania VAT tylko 4 razy w roku.

Wymagania techniczne dla JPK

Plik JPK musi posiadać określony format i strukturę, która opublikowane są na stronie BIP Ministerstwa Finansów. Większość programów księgowych jest przystosowana do generowania JPK, należy jedynie zadbać o to, aby generowane pliki były w aktualnej wersji. Powinien być to plik w formacie XML przekazany drogą elektroniczną. Plik taki należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Rodzaje JPK i terminy

JPK będzie obowiązkowy tylko dla ewidencji sprzedaży i zakupu VAT. Pozostałe ewidencje JPK wymagane będą jedynie na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Poniżej zestawienie rodzajów JPK i terminów ich wysyłania.

  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT – do 25-tego dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu
  • księgi rachunkowe – JPK_KR – na żądanie
  • wyciąg bankowy – JPK_WB – na żądanie
  • magazyn – JPK_MAG – na żądanie
  • faktury VAT – JPK_FA – na żądanie
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR – na żądanie
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP – na żądanie

Sankcje karne związane z JPK

Jeżeli podatnik nie złoży jednolitego pliku kontrolnego lub złoży go w sposób wadliwy może zostać nałożona na niego kara porządkowa w maksymalnej kwocie 2.800,00 (Wysokość kary porządkowej na 2018 r. określa obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M. P. z 2017 r., poz. 808))

W przypadku gdy przedsiębiorca swoim działaniem utrudnia lub nie doprowadza do okazania ksiąg lub innych istotnych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą może otrzymać karę grzywny do maksymalnej kwoty 20.160.000,00 (720 stawek dziennych 1/30, czterystukrotności minimalnego wynagrodzenia). Sankcje nakładane są również na tych, którzy niszczą tego typu dokumenty, uniemożliwiając organom podatkowym ich przegląd i analizę (art. 83. § 1 Ordynacji Podatkowej).

Jeśli masz jakieś pytania, chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat JPK i innych obowiązków księgowo-podatkowych, zadzwoń i umów się na bezpłatne konsultacje.

Formularz kontaktowy:

tel: 71 332 38 35

tel: 71 338 41 65

 

Imię i nazwisko *

Adres email *

Treść wiadomości

Zakres działalności:

Potwierdzeniem kompetencji naszego zespołu są certyfikaty uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o nr 27098/01 i nr 17781/2007 wydane przez Ministerstwo Finansów.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Zamknij